M33B7854.jpg
 
 
Nordre Heie er en av de vakreste og best bevarte storgårdene i Hallingdal.
— Gunnar Jerman
 
 
 
Skjermbilde 2018-10-16 21.15.48.png
 

Gårdshistorie

Nordre Heie ligger litt vest for Flå sentrum, med utsyn over dalen ned mot Hallingdsalselva. Heie er en av de vakreste og mest bevarte storgårdene i Hallingdal. Våningshuset er fra 1860 og det eldste av de to stolpehusene er sannsynligvis reist på 1600-tallet, det andre i 1744. Hallingstua mellom stolpehusene og våningshuset, var opprinnelig ei vanlig Hallingstugu. Den vestre delen er ei toroms tømmerstugu, bygd i 1709. I perioden 1907-1909 ble en fløy i halvannen etasje bygd til mot øst, hele huset ble kledd med staffpanel og flere verandaer med svært rik sveitserstilsdekor ble bygd. Knut K. Heje som overtok gården i 1885, var byggherre ved ombyggingen av stugu. Han var en kjent mann både i og utenfor bygda, og var bl.a. på stortinget. Andreas og Per Heiene var byggmestere. Drengestugu som ligger litt bak Hallingstugu ble bygd omkring 1900 og under krigen holdt lensmannskontoret til her. I fra en jordbrukstelling fra Nordre Heie i 1875 står det blant annet: “Fødde 3 hester, 1 okse, 12 kyr, 8 kalver, 20 sauer, 17 geiter og 2 griser. Det var 7 tjenere, 4 menn og 3 jenter. En av jentene var stuepike og de 2 andre var budeier, alle tre jentene sov i fjøset.”

I dag har Nordre Heie 127 mål med dyrket mark og i underkant av 14 000 mål med skog. Det er 40 vinterfora sauer, 6 bikuber, 2 hester og 25 frilandsgriser (kun på sommer- og høsthalvåret) på gården.

M33B6485.JPG
 

Gårdsfolket

Vi er en familie på fire som bor på gården idag. Det er Ola (10), Ella (12), Andrine og Simen. Vi flyttet opp hit i 2012 og begynte så smått med noen Kasjmirgeiter i 2014. For to år siden tok vi et valg om å forsøke å blåse liv i gården og igjen skape virksomhet og liv her. Simen bodde på gården da han var liten, men det er rundt 60 år siden det sist var dyr på gården. Korndrift og skogbruk har vært de viktigste virksomhetene på gården i alle år. I dag er korndriften lagt ned og jordene er lagt om til gressproduksjon og fungerer som vår- og høstbeite til sauene.

I dag har vi økologiske spælsauer, bier og frilandsgriser. I tillegg har vi et par hester, en katt og en trivelig liten gårdshund som heter Frida. Vi har mange ønsker og planer for gården fremover.

Klisje kvadrat.jpg